Risinājumi

Jautājumu gadījumā laipni lūdzu sazināties pa telefonu 26460288

Koučings komandām un individuāli

Individuālās koučinga sesijas ir ilgtermiņa atbalsta pakalpojums cilvēkam, kurš vēlas īsākā laikā sasniegt sev vēlamo rezultātu uzņēmējdarbībā vai personīgās izaugsmes jautājumos.

Individuālā privātā sesija ofisā Vaļņu ielā notiek pēc iepriekšējā pieraksta pa telefonu vai e-pastu jums ērtajā laikā.

60 min/ EUR 30 + PVN

90 min / EUR 40 + PVN

Individuālā biznesa sesija jums ērtajā vietā Rīgā

90 min/ EUR 70 + PVN

Feedback koučings der, ja vēlies uzzināt, ko par tevi,  kā profesionāli vai kā kolēģi, domā Tev svarīgi cilvēki. Vai arī tad, kad vēlies iegūt skaidras atsauksmes par darbinieku, kuru tu plāno ielikt atbildīgajā amatā.

Ieguldījums no EUR 450+PVN

Profesionāls komandu koučings ir ilgtermiņa pakalpojums pieaugušo produktivitātes paaugstināšanai, balstās uz komandas pieredzi, esošajiem talantiem un stiprām pusēm. Komandu koučings tas ir fokusēts dialogs starp visiem dalībniekiem, kura rezultātā rodas risinājumi uzņēmuma mērķa sasniegšanai, tiek dabīgi sadalītas atbildības.

Komandu koučings ir īpaši labs komandām ar pieredzi un zināšanām. Koučs seko komandas attīstībai no 3 līdz 18 mēnešiem, palīdzot noturēt fokusu uz mērķi un sniedzot feedback par notiekošiem procesiem. Piemēram, reizi 4-8 nedēļās strādājot ar komandu 1-2 stundas.

Sesijas cena komandām uzņēmumā ir atkarīga no dalībnieku skaita un sesijas ilguma, piemēram, sesijas cena komandām no 3 līdz 4 cilvēkiem ir

90 min / EUR 250 + PVN

Pieteikties pa telefonu 26460288 vai jeva@teamcoach.lv

IMG_0550

Apmācība

Piedāvājumā ir apmācību programmas, kuras tiek pielāgotas uzņēmuma vajadzībām, laika un budžeta iespējām.

 • Produktīvās komunikācijas emocionālie pamati;
 • Spirālās dinamikas teorija komunikācijai, pārdošanai un stratēģiskai attīstībai;
 • Darbs ar “grūto” klientu;
 • Stratēģiskā plānošana, laika vadība;
 • Mentoringa apmācība (kā būt labam darbaudzinātājam);
 • Pārmaiņu vadība;
 • Deleģēšana un iedvesmojošās atgriezeniskās saiknes māksla;
 • Vizuālo pierakstu pamati;
 • Koučinga metodes vadītājiem.

Izmaksas par apmācību dienu ir atkarīgas no dalībnieku skaita, ilguma un citiem faktoriem. Piemēram, praktisko apmācību diena (7 stundas ieskaitot pārtraukumus) grupai  līdz 12 cilvēkiem
EUR 1200 + PVN

vai

1 stunda / EUR 175 + PVN

Katram uzņēmumam apmācību pakete tiek veidota individuāli, pielāgojoties sagaidāmām rezultātam un budžeta iespējām.

Pieteikties pa telefonu 26460288 vai jeva@teamcoach.lv

IMG_0552

KIVi procesa ieviešana uzņēmumā vai organizācijā

Empty section. Edit page to add content here.

KIVi – Koleģiālās izaugsmes veicināšanas process personāla maksimālā potenciāla sasniegšanai

 Apmācību mērķis: Attīstīt dalībniekos prasmi sadarboties noteiktu mērķu sasniegšanai un nostiprināt to kā ikdienas procesu

 Uzdevumi

 • Apgūt principus un metodes izmantošanai darba kolektīvā, produktivitāti un kvalitāti veicinošas uzvedības atbalstam;
 • Atbildīgas rīcības un uzticēšanās kultūras uzturēšana;
 • Prasme izmantot un sniegt motivējošu atbalstu kolēģiem darba plānošanas, vadīšanas un novērtēšanas jautājumos.
 • Attīstīt iesaisti, atbildības sajūtu un katra personiskā potenciāla izmantošanu
 • Veidot starp nodaļu un starp līmeņu saites
 • Radīt ieradumu pašorganizētai attīstībai

Lai uzzinātu vairāk zvani t. 26460288 vai raksti: jeva@teamcoach.lv 

Ieguvumi no KIVi ieviešanas uzņēmumā vai tā daļās:

 • Komanda spēj pašorganizēties un sniegt savstarpēju palīdzību profesionālo mērķu sasniegšanā
 • Pieaug atbildība par rezultātiem un to sasniegšanas veidiem
 • Attīstās būtiski augstāka līmeņa iesaistes un motivācijas sajūta
 • Nozīmīgs laika un citu resursu ietaupījums risinājumu radīšanā
 • Skaidrība par atbildībām un sadarbības iespējām Ieviests
 • KIVi process un apmācīts tā uzturētājs

Rezultāts dalībnieku līmenī:

 • Mācību laikā atrisinājis īstus un aktuālus darba uzdevumus individuāli vai komandā
 • Katram dalībniekam uzņēmumā ir personiskais atbalsta partneris
 • Ieradums veltīt laiku izaugsmei katru nedēļu
 • Apguvis sadarbības un komunikācijas prasmes atbilstoši programmaiu, gan ievietot attēlus un tabulas, ja ir tāda nepieciešamība.
 • Programma tiek realizēta kopā ar pieredzējušu treneri Mārtiņu Vecvanagu                                                                                                           Vairāk informācijas par KIVi un pieteikšanās Demo jūsu uzņēmumā pa telefonu 26460288 vai jeva@teamcoach.lv

Jeva Karabeško

Speciālists pieaugušo apmācībā, komandu un individuālais koučs. Produktīvas sarunas ar jūsu labāko draugu, gudru cilvēku – jūs pašu!

Komandu koučings uzņēmumos darbinieku produktivitātes paradumu attīstīšanai.
Uz risinājumu vērstas komunikācijas kultūras ieviešana.
Uzņēmumu zināšānu vadība personāla kompetenču attīstībai (business knowledge management)

Par mani

Pieaugušo apmācības speciālists, koučs, RISEBA pasniedzēja, uzņēmēja.

Kouču komandā ir vērts aicināt tad, kad uzņēmumā ir vajadzība pēc efektīvām pārmaiņām. Piemēram, tiek plānots izrāviens uz augstāku līmeni un komandai ir vajadzīga skaidrība, enerģija un motivācija ilgākam laikam. Vai arī uzņēmumā sāk ražot jaunu produktu pielietojot jaunāko tehnoloģiju, un šo procesu ir nepieciešams sabalansēt ar visa uzņēmuma darbību, pārskatīt resursus, iespējams, pamainīt darba pienākumus vai apmācīt darbiniekus. Koučings noder arī tad, kad uzņēmums ir iestrēdzis tādā kā purvā, it kā viss notiek, bet nekas nenotiek, tiek darīts minimums, lai saņemtu algas un tas ir viss. Ja uzticies saviem darbiniekiem un tam, ko dara tavs uzņēmums, ir vērts pieaicināt kouču, kurš jūs pavadīs uz jaunu attīstītības līmeni, kurā būs gan interese, gan gandarījums, gan izaugsme, gan algai klāt vēl bonusi.

Produktivitātes rādītāju paaugstināšana, plānošana, vizualizācija, motivācijas celšana un uzturēšana, iedvesma, enerģijas pieplūde, interese un prieks strādāt, katra paša atbildība par procesiem – tā ir tikai daļa no koučinga ieguvumiem.

Konfidenciāli! Interesanti, praktiski, ar plānoto rezultātu!

Jeva Karabeško

Speciālists pieaugušo apmācībā, komandu un individuālais koučs, uzņēmēja.

Vada komandu koučingu komandām Latvijas uzņēmumos darbinieku produktivitātes paradumu attīstīšanā.
Apmāca uz risinājumu vērstai komunikācijai, tai skaitā ar sarežģīto klientu.
Veido uzņēmumiem personāla attīstības programmas procesus (learning management)

Par mani

Kouču komandā ir vērts aicināt tad, kad uzņēmumā ir vajadzība pēc efektīvām pārmaiņām. Piemēram, tiek plānots izrāviens uz augstāku līmeni un komandai ir vajadzīga skaidrība, enerģija un motivācija ilgākam laikam. Vai arī uzņēmumā sāk ražot jaunu produktu pielietojot jaunāko tehnoloģiju, un šo procesu ir nepieciešams sabalansēt ar visa uzņēmuma darbību, pārskatīt resursus, iespējams, pamainīt darba pienākumus vai apmācīt darbiniekus. Koučings noder arī tad, kad uzņēmums ir iestrēdzis tādā kā purvā, it kā viss notiek, bet nekas nenotiek, tiek darīts minimums, lai saņemtu algas un tas ir viss. Ja uzticies saviem darbiniekiem un tam, ko dara tavs uzņēmums, ir vērts pieaicināt kouču, kurš jūs pavadīs uz jaunu attīstītības līmeni, kurā būs gan interese, gan gandarījums, gan izaugsme, gan algai klāt vēl bonusi.

Plānošana, vizualizācija, motivācijas celšana un uzturēšana, iedvesma, enerģijas pieplūde, interese un prieks strādāt, katra paša atbildība par procesiem – tā ir tikai daļa no koučinga ieguvumiem.

Konfidenciāli! Interesanti, praktiski, ar gaidāmu rezultātu!

Kontakti

Zvaniet 26460288 vai rakstiet jeva@teamcoach.lv

Ofiss: Vaļņu iela 32, 411.kabinets, pēc iepriekšējā pieraksta pa norādīto tālruni

 

Rekvizīti

Mobilo Darbinieku Ofiss SIA

“Viganti”, Renda, Rendas pag.

Kuldīgas nov. LV-3319 Latvija

Reģ.nr. 40103266657

VAT/PVN maks.LV40103266657

Banka: SEB Skanstes filiāle

SWIFT: UNLALV2X

Konta nr.: LV33UNLA0050014983071