Prioritātes lielā uzņēmumā

“Mūsu darba prioritātes ir…”, “tavas prioritātes ir …”. “Kā noteikt prioritātes, kad katram nodaļā ir savi KPI un atšķirīgas prioritātes?” – šis ir viens no populārākiem jautājumiem, kuru uzstāda komandas koučinga sesijās.

Nesen runāju ar kādu darbinieci, kura atklāja, ka viņai viņas darba pienākumus un arī prioritātes “nodeva” iepriekšējais darbinieks. Tas, kurš aizgāja prom no šī darba (!!!). Kad jautāju, vai viņa zina sava darba mērķi, viņa teica, ka nē. Viņa zina pienākumus un domā, ka mērķi varētu būt vairāki. Ar vadītāju 3 gadu laikā nav bijusi saruna par prioritāti. Vadītāju viņa satiek regulāri sapulcēs. Un ir tāda sajūta, ka vadītājs nezina, kāda ir nodaļas prioritāte. Katram ir savi KPI.

Ieskatīsimies vēsturē. Vārds ‘priority’ līdz pagājušā gadsimta beigām tika izmantots vienskaitlī. Vārda skaidrojumi ir vairāki, izvēlējos šo “Objektam piemītoša īpašība, kas norāda tā priekšrocības attiecībā pret citiem objektiem un ko var izteikt ar skaitlisku vērtību. Datu apstrādes sistēmās prioritāte tiek piešķirta darbiem, procesiem vai lietotājiem un nosaka to izpildes vai kopīgo resursu izmantošanas kārtību. Parasti augstāka tās skaitliskā vērtība nodrošina attiecīgajam objektam zināmas priekšrocības, piem., biežāku apkalpošanu vai vieglāku pieeju resursiem.

Lasot Grega Makkeona grāmatu “Essencialisms, ceļš uz vienkāršibu” uzzināju, ka daudzskaitlī šo vārdu sāka izmantot nesen un tas neienesa atvieglojumu mūsu dzīvē, jo prioritāte nevar būt daudzskaitlī.

Pētījumi vairākkārt ir apliecinājuši, ka tad, kad katram uzņēmuma darbiniekam ir zināma prioritāte, viena, kopīga visam uzņēmumam, tad tas uzņēmums saniedz daudz daudz labākus rezultātus. Prioritātes zināšana palīdz katram darbiniekam bezgalīgo izvēļu variācijās izvēlēties atbilstošo acumirklī.

Ar šo tad arī sāku darbu ar komandām uzņēmumos – precizēt prioritāti un panākt to, lai katrs uzņēmuma darbinieks to zina.

Prioritāte ir tikai viena. Tu zini sava uzņēmuma prioritāti? Un kā tā saskan ar tavu personīgo prioritāti?

Bilde paņemta šeit https://keithwebb.com/one-priority/