Pārmaiņas ir notikušas, vajag pārmaiņas!

Tie, kuriem tagad ir pāri četrdesmit, atceraties sevi desmit gadu vecumā? Un savus vecākus? Vai tie sēdēja telefonā vai FB tā pat, kā to tagad darām mēs? Un vai kāds no mums 30 gadus atpakaļ plānoja, ka gulēt ies kopā ar e-pastiem, sms vai Watsup? Pārmaiņas ir notikušas nemanot. Dažreiz līdzīgi notiek uzņēmumos, kaut kādā veidā tiek palaistas garām notikušās būtiskās pārmaiņas!

Turpinot stāstu par uzņēmumu, ar kuru strādāju tagad https://teamcoach.lv/parmainu-blakne/ tālāk sekoja t.s. trīspusējā saruna, kuras galvenais uzdevums bija kalibrēt mērķi, kuru komanda sev uzlika – produktīva laika izmantošana ražošanā. Aicināju vadītāju dalīties ar ofisu izmaiņās, kuras viņš ir ievērojis, un pastāstīt, ka spiediena dēļ daži ražošanas darbinieki nolēma atstāt uzņēmumu. Sarunā piedalījos es, kā koučs, vadītājs un ofisa darbinieki. Arī šajā reizē process aizgāja pavisam neplānoti.

Lai precizētu veidus, kā paaugstināt produktivitāti laika izmantošanā, tika uzdots jautājums par iespējamām stratēģijām. Kāds vadītājam bija izbrīns, kad viņš sadzirdēja ofisa darbinieku idejas. Ofisa darbinieki negribēja neko mainīt, turklāt, tie pavisam nopietni izteica ideju, ka samazinot apgrozījumu un dodot vairāk laika uz katru operāciju, uzlabosies pasūtījumu izpildes kvalitāte un ražošanas darbiniekiem būs mazāk stresa. Vadītāja izteiktā stratēgija krasi atšķīrās no ofisa idejas – apgrozijums ir jānotur esošajā līmenī un ir jāatrod veidus laika optimizācijai un ražošanas procesu kvalitātes paaugstināšanai. Laiks sesijai beidzās un lēmuma pieņemšana tika atlikta.

Pēc pāris dienām sekoja vadītāja nakts sesija pa telefonu, kuras rezultātā vadītājs pacēla 2018.gada kvartālu bilances un 2019.gada kvartālu bilances, apskatīja visus ietekmējošos faktorus un konstatēja, ka viss ir mainījies! Mainījās apstākļi un dati rāda, ka neskatoties uz to, ka apgrozījums ir tāds pats, peļņa ir sarukusi. Notika vēl viena vadītāja sesija, kuras rezultātā tika konstatēts, ka uzņēmums nemanot “iepeldēja” citos nosacījumos. Izmaiņu fakti parādīja, ka mainījās ne tikai ražošanas apstākļi, bet arī ofisa darbiniekiem nepieciešamās zināšanas. Piemēram, tam cilvēkam, kurš agrāk tikai sekoja plāna izpildei, tagad ir arī jāsagatavo plāns pašam (bet viņam pieredze ir neliela un nav prasmes redzēt kopbildi, tikai atseviškus uzdevumus) un t.l.. Vēl pus gads – gads un iestātos kaut kas ļoti slikts, jo ofisa darbinieki, kuri ir ļoti jauki cilvēki un kuri tagad tiek galā, kā nu katrs saprot, patiesībā dara pavisam ko citu, nevis to, kas būt jādara sakarā ar notikušajām izmaiņām.

Tagad radās skaidrība, kas notiek. Priekšā individuālās sesijas ar darbiniekiem. Taisīsim darba pienākumu revīziju kas ofisam ir, kam vēl būtu jābūt, lai procesi ritētu ar esošo apgrozījumu un tai pat laikā, tie būtu produktīvāki. Tas viss caur komunikāciju. Koučinga spēks ir skaidrībā, tai pat laikā, tas balstās uz stiprajām pusēm. Skaidrība ir, tagad vajag sameklēt (vai organizēt) stiprus balstus jauniem apstākļiem.

Turpinājums sekos.