Būt vai izskatīties veiksmīgiem?

Atrodoties darbā, darbinieka atbildība ir palīdzēt komandai un vadītājam būt un izskatīties veiksmīgiem (Liz Kislik).

Palīdzēt komandai būt veiksmīgai – nozīmē uzvesties un pildīt savus pienākumus darbā tā, lai komanda uzrādītu rezultātus, kuri ir nes gandarījumu gan pašai komandai, gan vadībai, gan klientiem.

Palīdzēt vadītājam būt veiksmīgam – nozīmē prast sadarboties ar vadītāju tā, lai viņa izteiktie norādījumi tiešām vestu pie labākā rezultāta. Tas nozīmē, ka darbiniekam ir svarīgi prast komunicēt ar vadītāju, lai:

  1. sadzirdētu vadītāja norādi (ideju, stratēģiju).
  2. spētu to realizēt, ja tā ir realizējama.
  3. ja vadītaja prasība nav realizējama un var novest komandu neveiksminieku statusā, ir jāprot to parādīt vadītājam tā, lai neciestu ne vadītāja statuss, ne komanda, ne darbinieks, kurš norāda uz izpildes neiespējamību.

Piemēram, viens no paņēmieniem, kā to izdarīt, ir piedāvāt vadītājam savu redzējumu ar vārdiem: “Ļauiet piedāvāt savu plānu par to, kā šo realizēt ar minimāliem zudumiem”, un tālāk darbinieks izstāsta vadītājam savu scenārīju, vēršot vadītāja uzmanību uz riskiem un risinājumiem, vienojoties par atsevišķu posmu rezultātiem. Var gadītites, ka vadītāja ideja, kaut arī skan nereāli, tomēr ir pamatota, bet darbinieks, kaut kādu iemeslu dēļ to neredz. Tāpēc saruna par realizācijas posmiem gan darbiniekam, gan vadītājam radīs skaidrību un parādīs, cik reāla ir prasību izpilde.

Palīdzēt sava uzņēmuma komandai un vadībai izskatīties veiksmīgiem nozīmē rūpes par uzņēmuma reputāciju, balstoties uz vadības, komandas un personīgiem sasniegumiem. Uzņēmuma darbinieks, rūpējoties par uzņēmuma reputāciju, patiesībā rūpējias par savu personīgo reputāciju.