Ateikumi par laika trūkumu bojā attiecības

Grant Donnelly izpētīja, kā attieikumi par laika un naudas trūkumu dažādi ietekmē attiecības.

Izrādās, ka tad kad kādam tiek atteikta kāda tikšanās laika trūkuma dēļ, tad, parasti, attiecības pasliktinās un komunikacija kļūst vājaka, līdz tā pārtrūkst vispār.

Toties, kad par tikšanās atteikuma iemeslu tiek minēts naudas trūkums, tad tas pastiprina attiecības. Cilvēki mēdz just līdzi tiem, kuri ir trūkumā.

Tas notiek tāpēc, ka cilvēki ir pārlecīnāti, ka laiku katrs var samenedžēt pats un katrs pats izvēlas, kas viņam ir patiešām svarīgi. Bet nauda, uzskata lielākais vairākums, ir vairāk veiksmes jautājums, līdz ar to nevar prasīt, lai tā visiem būtu.